Betingelser for brug


Almindelige betingelser for brug af The Irish Waterfalls hjemmeside


Denne hjemmeside stilles til rådighed af The Irish Waterfalls. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på mail@the-irish-waterfalls.dk eller ved at skrive til på en af adresserne, som du finder under Kontakt


Du er velkommen til at benytte dig af www.the-irish-waterfalls.dk ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.


Betingelser for brug


Disse Betingelser for brug - "Betingelserne" – som ændres fra tid til anden af The Irish Waterfalls – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden


Indhold


The Irish Waterfalls bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. The Irish Waterfalls har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. The Irish Waterfalls garanterer dog for så vidt muligt, at de oplysninger som fremgår af selve hjemmesiden, er korrekte og fyldestgørende.


Ansvarsbegrænsning


Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. The Irish Waterfalls fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.


The Irish Waterfalls bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men The Irish Waterfalls kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.


Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eler skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.


Immaterielle rettigheder


Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende The Irish Waterfalls.


Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af The Irish Waterfalls' rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra The Irish Waterfalls.


Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhører The Irish Waterfalls.


Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte The Irish Waterfalls via denne adresse: mail@the-irish-waterfalls.dk.


Links til andre hjemmesider


The Irish Waterfalls (www.the-irish-waterfalls.dk) anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. The Irish Waterfalls foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og The Irish Waterfalls påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at The Irish Waterfalls godkender eller anbefaler disse. The Irish Waterfalls forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

Udviklet af heine9elsen.dkBetingelser for brug